Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Sonntag, 13. März 2016

A DI ĐÀ PHẬT LÀ GÌ? NGÀI LÀ AI? TẠI SAO CHÚNG TA NÊN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT?

http://giacngo.vn/UserImages/2013/04/19/13/3463930887_ce3522b962_b.jpgKhi phước đức, nhân duyên tròn đầy, lúc chết, ngay lập tức Ngài cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và Tây Phương Thánh Chúng sẽ lập tức hiện thân tiếp dẫn sanh về Cõi nước Cực Lạc...

NHIẾP TÂM NIỆM PHẬT – TỪ THÔ ĐẾN VI TẾ – KHÓ VÀ CHẲNG KHÓ

http://2.bp.blogspot.com/-0iZeJ4jIhYs/UNXI34ba17I/AAAAAAAACEk/bMP1e2HyJ8g/s1600/Ph%E1%BA%ADt+A+Di+Da.jpgNhư vậy việc nhiếp tâm niệm Phật có thể chia ra hai giai đoạn: Thô và Vi Tế.
Thô là còn thấy mình đang nhiếp=còn đang niệm Phật. Còn thấy miệng niệm, còn nghe thấy tiếng niệm, còn nhớ rõ hồng danh đang niệm=chẳng khó...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites