Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Mittwoch, 29. Januar 2014

Cung Chúc Tân Xuân
Xuân đến chúc nhau được bình an

Đời-Đạo cả hai đều vẹn toàn

Thành-bại buồn-vui chẳng vương vấn

Hẹn ngày gặp lại cõi Lạc Bang

Donnerstag, 23. Januar 2014

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 12


"Buông xả những thứ gì? Xin nhắc lại là: “SÂN GIẬN”. Nếu mà chúng ta sân giận, thì cố gắng lập một cái, giống như là một quy luật vậy, rất nghiêm khắc để trị cái bệnh này. Ví dụ, như khi mình sân giận lên, thì mình quyết đừng có mở lời, có thể uống một ly nước, và tốt nhất là nên niệm Phật liền. Nếu khi mình sân giận như vậy, cố gắng nếu có trước bàn Phật, nên quỳ trước bàn Phật sám hối liền..."

Mittwoch, 22. Januar 2014

Xin Đừng Pháp Thai Giết Trẻ - Pháp Sư Tịnh Không

"Con cái có 4 nhân duyên với cha mẹ. Nếu không có 4 nhân duyên này quyết không đến làm con... Duyên đó là gì? Báo ân; Báo oán; Đòi nợ; Trả nợ...Làm thế nào để chấm dứt xung đột, xúc tiến một thế giới hoà bình? Chấm dứt xung đột bằng chiến tranh, trấn áp? Xung đột phải giải quyết bằng cách hoá giải chứ không phải tiêu diệt. Nguyên nhân xung đột từ đâu?... Xung đột không phải hai bên đối đầu nhau mà từ phía gia đình... Do vợ chồng bất hoà, xung đột với nhau, đương nhiên, cha-con, anh-em... sẽ xung đột với nhau, và đương nhiên khi họ bước vào xã hội sẽ dẫn đến sự xung đột xã hội..."

Dienstag, 14. Januar 2014

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 4

"Nếu khuyên dy mi người tu tp thin pháp mà B Tát đi ngược li thì chính mình đã t phá hoại đo nghip ca nh. Lời giảng đã mt hết ý nghĩa mà chng còn ai tin tưởng vào giá tr lời nói, đồng thời mình đã đánh mất nim tin sự kính mến trong lòng kẻ khác rồi. Giá tr nhân cách ca con người đã th hin trong ngôn ngữ trong thái đ phong cách ca người đó..."

Samstag, 11. Januar 2014

Đại Kinh Vô Lượng Thọ - Chủ Giảng Thích Giác Nhàn


"Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.(Nguyện 18)
Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nều tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. (Nguyện 19)..."

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Phần 11


"Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, con người có hai cái dạng dễ vãng sanh nhất, một là dạng thượng căn thượng trí, đại Bồ-Tát tái lai. Các Ngài nghe một hiểu mười, nghe tới mười thì các Ngài ngộ ra đạo lý luôn. Hạng này là hạng thượng căn thượng cơ, dễ vãng sanh lắm. Còn một hạng khác nữa là hạng hạ hạ ngu, không biết gì hết..."

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 3


"Đây trng trách cao c ca mt v Bồ Tát, xả thân trong mi hoàn cảnh cho bị tn thất đến sinh mng ca mình vn không từ nan, min sao đt được mc đích dn dt tt c chúng sanh mê lầm tr v trong sui nguồn chánh pháp thượng, nhưng nếu gp thời nhiu nhương, đạo đức b coi thường, chánh pháp sp b lu mờ hoi dit..."

Samstag, 4. Januar 2014

Cúng Dường Chư Phật – Hiểu Sao Cho Đúng?
"Nghĩa là ta đem, mang đồ đến Chùa, đến Đạo tràng, Tịnh xá, Thiền viện hay Niệm Phật đường... với một cái tâm bỏn sẻn, tâm truy cầu, tâm so đo, tâm thụ hưởng... vì thế khi những món đồ chúng ta mang tới đó bỗng dưng biến mất trước mắt chúng ta, ngay lập tức chúng ta nổi sân, rồi thốt lên những lời nói, hành vi thiếu dung dị (ngoài sự kiểm soát), khiếm nhã, rồi sanh tâm buồn, nản, thất vọng, thoái lui..."

Tâm Tín hay Tâm Tưởng


 "Nguyên kiếp trước cô là một người đàn ông có vợ; người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn, còn người đàn ông (có lẽ do nghiệp ngoại tình) tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites