Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Mittwoch, 29. Januar 2014

Cung Chúc Tân Xuân
Xuân đến chúc nhau được bình an

Đời-Đạo cả hai đều vẹn toàn

Thành-bại buồn-vui chẳng vương vấn

Hẹn ngày gặp lại cõi Lạc Bang

Donnerstag, 23. Januar 2014

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 12


"Buông xả những thứ gì? Xin nhắc lại là: “SÂN GIẬN”. Nếu mà chúng ta sân giận, thì cố gắng lập một cái, giống như là một quy luật vậy, rất nghiêm khắc để trị cái bệnh này. Ví dụ, như khi mình sân giận lên, thì mình quyết đừng có mở lời, có thể uống một ly nước, và tốt nhất là nên niệm Phật liền. Nếu khi mình sân giận như vậy, cố gắng nếu có trước bàn Phật, nên quỳ trước bàn Phật sám hối liền..."

Mittwoch, 22. Januar 2014

Xin Đừng Pháp Thai Giết Trẻ - Pháp Sư Tịnh Không

"Con cái có 4 nhân duyên với cha mẹ. Nếu không có 4 nhân duyên này quyết không đến làm con... Duyên đó là gì? Báo ân; Báo oán; Đòi nợ; Trả nợ...Làm thế nào để chấm dứt xung đột, xúc tiến một thế giới hoà bình? Chấm dứt xung đột bằng chiến tranh, trấn áp? Xung đột phải giải quyết bằng cách hoá giải chứ không phải tiêu diệt. Nguyên nhân xung đột từ đâu?... Xung đột không phải hai bên đối đầu nhau mà từ phía gia đình... Do vợ chồng bất hoà, xung đột với nhau, đương nhiên, cha-con, anh-em... sẽ xung đột với nhau, và đương nhiên khi họ bước vào xã hội sẽ dẫn đến sự xung đột xã hội..."

Dienstag, 14. Januar 2014

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 4

"Nếu khuyên dy mi người tu tp thin pháp mà B Tát đi ngược li thì chính mình đã t phá hoại đo nghip ca nh. Lời giảng đã mt hết ý nghĩa mà chng còn ai tin tưởng vào giá tr lời nói, đồng thời mình đã đánh mất nim tin sự kính mến trong lòng kẻ khác rồi. Giá tr nhân cách ca con người đã th hin trong ngôn ngữ trong thái đ phong cách ca người đó..."

Samstag, 11. Januar 2014

Đại Kinh Vô Lượng Thọ - Chủ Giảng Thích Giác Nhàn


"Lúc tôi thành Phật thập phương chúng sanh chí tâm tin mộ muốn sanh về cõi nước tôi nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, (trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh pháp), thời tôi không ở ngôi Chánh giác.(Nguyện 18)
Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ đề tâm tu các công đức nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nều tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác. (Nguyện 19)..."

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Phần 11


"Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, con người có hai cái dạng dễ vãng sanh nhất, một là dạng thượng căn thượng trí, đại Bồ-Tát tái lai. Các Ngài nghe một hiểu mười, nghe tới mười thì các Ngài ngộ ra đạo lý luôn. Hạng này là hạng thượng căn thượng cơ, dễ vãng sanh lắm. Còn một hạng khác nữa là hạng hạ hạ ngu, không biết gì hết..."

Diệu Huệ Đồng Nữ - Thích Tính Đạo - Phần 3


"Đây trng trách cao c ca mt v Bồ Tát, xả thân trong mi hoàn cảnh cho bị tn thất đến sinh mng ca mình vn không từ nan, min sao đt được mc đích dn dt tt c chúng sanh mê lầm tr v trong sui nguồn chánh pháp thượng, nhưng nếu gp thời nhiu nhương, đạo đức b coi thường, chánh pháp sp b lu mờ hoi dit..."

Samstag, 4. Januar 2014

Cúng Dường Chư Phật – Hiểu Sao Cho Đúng?
"Nghĩa là ta đem, mang đồ đến Chùa, đến Đạo tràng, Tịnh xá, Thiền viện hay Niệm Phật đường... với một cái tâm bỏn sẻn, tâm truy cầu, tâm so đo, tâm thụ hưởng... vì thế khi những món đồ chúng ta mang tới đó bỗng dưng biến mất trước mắt chúng ta, ngay lập tức chúng ta nổi sân, rồi thốt lên những lời nói, hành vi thiếu dung dị (ngoài sự kiểm soát), khiếm nhã, rồi sanh tâm buồn, nản, thất vọng, thoái lui..."

Tâm Tín hay Tâm Tưởng


 "Nguyên kiếp trước cô là một người đàn ông có vợ; người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn, còn người đàn ông (có lẽ do nghiệp ngoại tình) tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites