Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Mittwoch, 25. September 2013

Niệm Phật Thành Phật - Phần 2 "Chẳng phải tới khi niệm Phật chúng ta mới có, mới thấy tham-sân-si, hay vọng niệm trỗi dậy, mà lúc niệm Phật là lúc chúng ta tạm lắng tâm xuống, nên tham-sân-si mới hiện rõ nhất, mãnh liệt nhất, và lúc ấy chúng ta mới cảm nhận ra được..."

Sonntag, 22. September 2013

Kính Dâng Lên Mẹ Nhân Mùa Vu Lan

"Mẹ ơi! Con người sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi hơi thở và trái tim yêu thương, cũng như vạn vật trên trái đất này không còn sự sống nếu như không có ánh mặt trời..."

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 10


"Cái điểm chí thành chí kính này chúng ta cũng cần phải nói cho rõ. Khi đã quyết lòng đi về Tây Phương rồi thì đừng bao giờ khởi lên một cái tâm giận, đừng bao giờ khởi lên một cái tâm ghét, đừng bao giờ để cho cái Thân-Miệng-Ý của mình nó sinh sự ra..."

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh - Phần 2"Tất cả mọi hành động đưa đến khổ vui của con người gốc từ tâm mà ra. Lúc bình tĩnh vui vẻ thì tâm khởi nghĩ lành, khiến cho miệng nói lời lành, thân hành động tốt. Lúc bất giác tâm mê mờ nóng nảy thì miệng nói, thân làm đều bất thiện..."

Freitag, 20. September 2013

Niệm Phật Thành Phật - Phần 1"Chính vì không thể bàn kiến đó nên chúng ta dễ sanh lòng hoài nghi và phủ nhận. Đức Thế Tôn đã nhìn ra điều đó, vì vậy Ngài mới nói: Trong cái thế giới ngũ trược ác thế này mà Ta (Đức Phật) nói ra Pháp môn Tịnh Độ – Cõi Cực Lạc của Đức Phậ A Di Đà - thật là khó tin và là điều khó vô cùng..."

Donnerstag, 19. September 2013

Bất Động Tâm"Ngồi thiền niệm Phật bất động tâm
Miệng niệm tai nghe chẳng hôn trầm..."

Samstag, 7. September 2013

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh - Phần 1


Lời giới thiệu: Thập Thiện Nghiệp Đạo là gì? Tại sao người Phật tử lại phải lấy Thập Thiện Nghiệp Đạo làm nền tảng tu học? Nói khác đi: Thiếu (khuyết) Thập Thiện Nghiệp Đạo người Phật tử có thể tiến tu và đắc thành đạo quả hay không? Thập Thiện Nghiệp Đạo giúp ích gì cho người Phật tử trong quá trình tu học, quán chiếu, thực hành đạo-pháp để tự giác, giác tha...v.v.
Huệ Tâm xin thành kính giới thiệu tới quý Đạo hữu bộ kinh: Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo do Hòa Thượng Thích Thanh Từ chủ giảng, với lòng mong mỏi, thông qua bộ kinh này mỗi người Phật tử chúng ta sẽ cùng có sự nhìn nhận, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý báu, bổ ích cho hành trang về cõi Phật của chính mình...
07.09.2013 - Huệ Tâm

Montag, 2. September 2013

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 9


"Xin chư vị hãy chú ý coi trọng chuyện hộ niệm. Khi có một buổi hộ niệm, tất cả mọi việc Niệm Phật Đường nên bỏ hết để mình tham gia hộ niệm, tại vì hộ niệm là trực tiếp cứu người. Công đức này vô lượng vô biên..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites