Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Mittwoch, 25. September 2013

Niệm Phật Thành Phật - Phần 2 "Chẳng phải tới khi niệm Phật chúng ta mới có, mới thấy tham-sân-si, hay vọng niệm trỗi dậy, mà lúc niệm Phật là lúc chúng ta tạm lắng tâm xuống, nên tham-sân-si mới hiện rõ nhất, mãnh liệt nhất, và lúc ấy chúng ta mới cảm nhận ra được..."

Sonntag, 22. September 2013

Kính Dâng Lên Mẹ Nhân Mùa Vu Lan

"Mẹ ơi! Con người sẽ không thể tồn tại nếu thiếu đi hơi thở và trái tim yêu thương, cũng như vạn vật trên trái đất này không còn sự sống nếu như không có ánh mặt trời..."

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 10


"Cái điểm chí thành chí kính này chúng ta cũng cần phải nói cho rõ. Khi đã quyết lòng đi về Tây Phương rồi thì đừng bao giờ khởi lên một cái tâm giận, đừng bao giờ khởi lên một cái tâm ghét, đừng bao giờ để cho cái Thân-Miệng-Ý của mình nó sinh sự ra..."

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh - Phần 2"Tất cả mọi hành động đưa đến khổ vui của con người gốc từ tâm mà ra. Lúc bình tĩnh vui vẻ thì tâm khởi nghĩ lành, khiến cho miệng nói lời lành, thân hành động tốt. Lúc bất giác tâm mê mờ nóng nảy thì miệng nói, thân làm đều bất thiện..."

Freitag, 20. September 2013

Niệm Phật Thành Phật - Phần 1"Chính vì không thể bàn kiến đó nên chúng ta dễ sanh lòng hoài nghi và phủ nhận. Đức Thế Tôn đã nhìn ra điều đó, vì vậy Ngài mới nói: Trong cái thế giới ngũ trược ác thế này mà Ta (Đức Phật) nói ra Pháp môn Tịnh Độ – Cõi Cực Lạc của Đức Phậ A Di Đà - thật là khó tin và là điều khó vô cùng..."

Donnerstag, 19. September 2013

Bất Động Tâm"Ngồi thiền niệm Phật bất động tâm
Miệng niệm tai nghe chẳng hôn trầm..."

Samstag, 7. September 2013

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh - Phần 1


Lời giới thiệu: Thập Thiện Nghiệp Đạo là gì? Tại sao người Phật tử lại phải lấy Thập Thiện Nghiệp Đạo làm nền tảng tu học? Nói khác đi: Thiếu (khuyết) Thập Thiện Nghiệp Đạo người Phật tử có thể tiến tu và đắc thành đạo quả hay không? Thập Thiện Nghiệp Đạo giúp ích gì cho người Phật tử trong quá trình tu học, quán chiếu, thực hành đạo-pháp để tự giác, giác tha...v.v.
Huệ Tâm xin thành kính giới thiệu tới quý Đạo hữu bộ kinh: Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo do Hòa Thượng Thích Thanh Từ chủ giảng, với lòng mong mỏi, thông qua bộ kinh này mỗi người Phật tử chúng ta sẽ cùng có sự nhìn nhận, học hỏi và rút ra những kinh nghiệm quý báu, bổ ích cho hành trang về cõi Phật của chính mình...
07.09.2013 - Huệ Tâm

Montag, 2. September 2013

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần 9


"Xin chư vị hãy chú ý coi trọng chuyện hộ niệm. Khi có một buổi hộ niệm, tất cả mọi việc Niệm Phật Đường nên bỏ hết để mình tham gia hộ niệm, tại vì hộ niệm là trực tiếp cứu người. Công đức này vô lượng vô biên..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites