Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Samstag, 24. März 2018

NƠI NÀO MỚI THỰC DỄ TU? TÌM ĐẠO TRÀNG NƠI ĐÂU?

Đạo tràng là sự tịnh lặng của tự tánh, vì thế hễ bạn đang ở nhà, ở công sở, ở đường, ở chợ, ở siêu thị, hay ở nơi phồn hoa đô hội… mà tâm bạn không khởi phân biệt, chấp trước=tâm bạn đang ở đạo tràng hay còn gọi tâm bạn đang ở chùa.

Freitag, 16. März 2018

XIN ĐỪNG GIẾT KIẾN

Nguyên do căn phòng ngủ của hai bạn trẻ này mới sanh con, mặc dù phòng rất sạch sẽ, nhưng kỳ lạ là kiến lửa bò vào đầy phòng và tối thì bu lên đứa trẻ mới sanh và người vợ, đốt hai mẹ con tới xưng tấy hết thân mình...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites