Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Donnerstag, 27. Februar 2014

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Phần 13


"Mong chư vị phải xả cho được cái chấp này, thì tự nhiên khi chúng ta nằm xuống, trong bất cứ cảnh ngộ nào hiện ra, chúng ta cũng cảm thấy thoải mái, vì thật sự đường ta đi là đường về Tây Phương, chỗ ta về là chỗ cảnh giới của A-Di-Đà Phật, chứ không phải là những gì của thế gian này. Như vậy tự nhiên thế gian tốt xấu đối với ta cũng thành ra vô sự..."

Samstag, 22. Februar 2014

Phật Huệ Chung Đón Xuân Về - Phần 2"Chung Đón Xuân Về! Mong sao mùa xuân ấy sẽ không chỉ là những giây phút, những thời khắc ngắn ngủi đọng lại trong tâm mỗi chúng ta, trái lại thời khắc ấy, mùa xuân ấy sẽ luôn mãi hiện tồn trong cuộc sống văn hoá, tinh thần và tâm linh của mỗi người Phật tử…"

Donnerstag, 20. Februar 2014

Lập Đàn Trì Kinh Vô Lượng Thọ - Thượng Toạ Thích Trí Thoát Chủ Sám


"Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo khổ cực nhọc thân làm lụng để tự cung cấp. Tôn quí ti tiện, nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan. Không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho bằng người..." 

Dienstag, 18. Februar 2014

Phật Huệ Chung Đón Xuân Về - Phần 1


"Nhưng ngày xuân, đặc biệt trong thời khắc giao mùa, để được cùng người thân của mình đến lễ chùa, tụng kinh, sám hối… nó còn là một phần phước vô cùng quý báu của người Phật tử..."

Donnerstag, 13. Februar 2014

Hãy Niệm Phật Khi Chúng Ta Còn Đang Khoẻ - Phần 2"Thôi đi ông! Cả đời tôi chưa bao giờ thắp hương cho Phật, bây giờ bảo tôi niệm Phật, mồm miệng làm sao đó, không thể niệm được. Thôi, để tôi tiếp tục uống thuốc nam xem sao. Nếu đỡ, thì may ra lúc ông về, tôi còn đi đón được..."

Dienstag, 11. Februar 2014

Hãy Niệm Phật Khi Chúng Ta Còn Đang Khoẻ - Phần 1Vậy là con người ta khi mắc bệnh, và bệnh thập tử nhất sinh, vì ham sống, sợ chết nên ai cũng đều tìm mọi cách để sinh tồn cả...

Freitag, 7. Februar 2014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú - Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng

"Tịnh Độ Đại Kinh: là bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư. Khoa: là Khoa Hội (Khoa Phán) của Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chú: là Hội Tập Chú Giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đây là Lão Pháp Sư tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 12. Giảng tại Hiệp Hội Phật Đà Giáo Dục Hồng Kông(từ ngày 21/9/2011 đến 21/10/2012)..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites