Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Samstag, 29. Juni 2013

Người Niệm Phật Càng Phải Biết Khiêm Hạ - Phần I"Còn chúng ta? Niệm niệm là phân biệt, niệm niệm là chấp trước. Người chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta nể, kính thì chúng ta sẵn sàng trao, giúp họ tất cả; Ngược lại, người chúng ta không ưa, không thích, ghét, chúng ta sẽ tìm mọi cách để xa lánh, dèm pha, hay phỉ báng... Vì thế tâm của chúng ta mãi mãi không thể đồng được với tâm Phật..."

Donnerstag, 27. Juni 2013

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần VI


"Hành động sai trái của ai? Hành động sai trái của chính mình. Tức là sửa những hành động sai trái của chính mình, đừng nên đi sửa hành động sai trái của người khác. Điều này rất quan trọng..."

Mittwoch, 26. Juni 2013

Càng Tu Lâu Càng Phải Biết Khiêm Hạ"Vì vậy người Tu-hành vốn không cần trí thức (trí thức càng cao, sự tu-hành càng dễ bị cản trở, bởi lúc ấy ta nhìn đời, nhìn người, thấy ai cũng thấp hèn, yếu kém, nhơ nhớp…), mà cần trí tuệ, biết khai sáng trí tuệ và biết quán chiếu trí tuệ ấy, quan trọng là cái trí tuệ ấy phải luôn soi rọi vào bên trong chứ không nên chiếu toả ra bên ngoài..."

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần V


"Có một lần Ngài nói như thế này, chúng ta đi đến đạo tràng tu hành, thật ra là mỗi người có một việc. Chúng ta hãy làm cái việc của chúng ta, không nên làm cái việc của người khác. Ngài nói, đến đạo tràng hãy tập làm quen với những việc chướng tai gai mắt, có như vậy thì chúng ta mới tu được. Không tập làm quen với cái này, thì nhiều khi rất khó cho chúng ta tu hành!..."

Samstag, 22. Juni 2013

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần IV


"Tại vì không chịu bỏ cạnh tranh, ganh tỵ, không chịu bỏ nói xấu người này nói xấu người nọ, không chịu bỏ cống cao ngã mạn, không chịu bỏ những cái tật đố của mình, chửi người này chửi người nọ…"

Freitag, 21. Juni 2013

Đại Lễ Phật Đản 2557 – Thông Điệp Hoà Bình


"Giá trị cao cả và đích thực của Phật pháp không ngoài mục đích mang lại sự hỉ lạc và giác ngộ trong tâm để tiến tới giải thoát cho mỗi người Phật tử . Vì thế người Phật tử đứng trước vạn vật, nên lắm chăng cần phải có cách suy nghĩ và tầm nhìn một cách sâu xa và khoáng đạt hơn..."

Phương Pháp Trì Danh Niệm Phật - Đại Đức Thích Giác Nhàn Chủ Giảng - Video


"Khi con thành Phật, chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ đề, tu các công đức, cung kính thực hành sáu Ba la mật, kiên cố không lùi. Lại đem tất cả thiện căn hồi hướng, nguyện sanh nước con, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của con, nhớ nghĩ nước con, ngày đêm không dứt. Đến lúc mạng chung, con cùng Thánh chúng Bồ Tát liền đến tiếp dẫn, chỉ trong khoảnh khắc liền được vãng sanh về cõi nước của con, thành tựu A Duy Việt Trí Bồ Tát. Nếu không như nguyện, thề không thành Chánh giác..." 
(Nguyện 19-20 của Phật A Di Đà)

Phật Huệ - Mùa Phật Đản 2557 Đang Về...


"Chùa Phật Huệ trong nhiều tháng qua cũng nô nức chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, bởi đây là một nhân duyên vô cùng lớn lao và thù thắng, giúp cho Phật tử khắp nơi có được cơ hội về Chùa để cùng nhau tưởng nhớ và tri ơn tấm lòng cao cả, từ bi vô bờ bến của Đức Phật Thích Ca - Đấng Tôn Sư - Đấng Từ Phụ của nhân loại..."
 Những ngày cuối 05.2013 - Ngày lập hạ và cũng là khởi điểm cho mùa An cư kiết hạ của các Tăng Chúng khắp nơi. Nhưng với người Phật tử thì tháng năm còn là một dấu ấn lịch sử, bởi nó gắn liền với sự kiện quan trọng trong truyền thống Đạo Phật - Kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời lần thứ 2637 (PL 2557). Cũng vì nhân duyên đó những ngày này Phật tử khắp nơi trên toàn thế giới đều hân hoan tổ chức, chào đón ngày Đại Lễ Phật Đản hay còn gọi: Ngày Đức Phật Đản Sanh.

Chùa Phật Huệ trong nhiều tháng qua cũng nô nức chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, bởi đây là một nhân duyên vô cùng lớn lao và thù thắng, giúp cho Phật tử khắp nơi có được cơ hội về Chùa để cùng nhau tưởng nhớ và tri ơn tấm lòng cao cả, từ bi vô bờ bến của Đức Phật Thích Ca - Đấng Tôn Sư - Đấng Từ Phụ của nhân loại - Người đã hy sinh cả cuộc đời trai trẻ, cuộc đời quyền quý, nhung lụa, cao sang để dấn thân đi tìm con được giác ngộ và giải thoát cho chúng sanh muôn loài… 

Cũng phát xuất từ nhân duyên đó, và cũng để tỏ lòng tri ơn công đức trời biển của Đức Phật, Ban văn nghệ Chùa Phật Huệ đã kết hợp với tốp ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại: Ca sĩ Thế Sơn; Cát Tiên; Ngọc Huyền, cũng hồ hởi và nỗ lực không kém để luyện tập, với ước nguyện mang những lời ca, tiếng hát, những điệu múa vừa duyên dáng, mang phong cách, giai điệu truyền thống quê hương, vừa chuyển tải được hương vị và cốt cách thanh tao của Đạo Phật để kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cúng Dường Tam Bảo…
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhanh trong buổi luyện tập cuối cùng chiều 30.05.2013 trước khi ra mắt đêm biểu diễn Văn nghệ đón Mừng Phật Đản 2557, ngày Thứ 7, 08.06.2013 tại Chùa Phật Huệ (Địa điểm tổ chức Đại Lễ Phật Đản xem tại đây) BBT Chùa Phật Huệ

Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Phần III"Nếu mà chư vị, những người nào sợ chết… thì phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ bị mê man bất tỉnh… phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ địa ngục… phải lo niệm Phật. Những người nào mà sợ cảnh ngạ quỷ lang thang đầu đường xó chợ không có chỗ ăn chỗ ở… phải lo Niệm Phật..."

Kinh Vô Lượng Thọ - Chủ Giảng Pháp Sư Tịnh Không - Video Phần 1-188
"Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, chí thành tin tưởng, đem hết căn lành, nhất tâm hồi hướng nguyện sanh nước con, cho đến mười niệm mà không vãng sanh thì con xin nguyện không thành Chánh Giánh. Ngoại trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp..." 
(Điều nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà).

Donnerstag, 20. Juni 2013

Thư Viện Ảnh Phật

Tây Phương Tam Thánh
Three Sages of the Western Land
Seite 2

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites