Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Sonntag, 20. Oktober 2013

Phát nguyện - Thơ Diệu Danh


"Với ganh ghét con không tị hiềm
Với yêu thương con nguyện vun trồng
Với ấm no con hành bố thí..."

Khai Thị Của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư


"Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly; người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết, phát lòng Bồ đề, cầu sanh Tây Phương, mau thành Thánh đạo để đền đáp bốn ân, nối thạnh Tam Bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc sẽ được kết qủa..."

Sonntag, 13. Oktober 2013

Lá Lành Đùm Lá Rách


 "Con bé bằng tuổi con gái tôi, học cấp 3 cùng trường với nó. Nếu không bịnh như vầy, giờ có thể tung tăng vào năm thứ 3 như các bạn... Giờ, bé nằm như chiếc lá trên giường - nơi được coi là sạch, đẹp nhất trong nhà, nhưng cũng không giấu nổi cảnh trống trước hở sau - phó mặc cho định mệnh..."

Freitag, 4. Oktober 2013

Niệm Phật Là Học Cách Làm Ngu Chính Mình


"Chúng ta là những chúng sanh; niệm niệm mê, sai quấy (tham-sân-si, ngã mạn, chấp trước) khởi lên trong chúng ta ấy cũng là những chúng sanh, vì chúng đưa chúng ta vào tam ác đạo và con đường sanh tử luân hồi.."

Donnerstag, 3. Oktober 2013

Vu Lan - Ngày Trở Về Bên Mẹ - Phần 2

"Mong lắm thay, những người con đất Việt dẫu đang phải bôn ba trên khắp dải hành tinh này, dù trăm công, ngàn việc, dù cuộc sống còn bao khốn khó, gian lao… nhưng phận làm con - đừng bao giờ quên lãng! Được vậy, khoảng cách giữa chúng ta và Mẹ nào mấy cách xa?..."

Vu Lan – Ngày Trở Về Với Mẹ - Phần 1"Mẹ – với người Việt chúng ta nói chung, và những người con xa quê hương, xứ sở, phải sống xa Mẹ nói riêng thì Mẹ - với chúng ta còn là một biểu tượng của tình thương không bờ bến. Mẹ - cũng vì thế luôn là niềm an ủi, là tình yêu thương chứa chan, là nguồn vui, nhựa sống giúp cho những người con đang phải sống tha hương có thể vượt qua ngàn trùng gian khó…" 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites