Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Sonntag, 20. Oktober 2013

Phát nguyện - Thơ Diệu Danh


"Với ganh ghét con không tị hiềm
Với yêu thương con nguyện vun trồng
Với ấm no con hành bố thí..."

Khai Thị Của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư


"Tâm niệm khẩn thiết ấy ví như kẻ bị gông xiềng tù ngục cầu mau thoát ly; người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết, phát lòng Bồ đề, cầu sanh Tây Phương, mau thành Thánh đạo để đền đáp bốn ân, nối thạnh Tam Bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc sẽ được kết qủa..."

Sonntag, 13. Oktober 2013

Lá Lành Đùm Lá Rách


 "Con bé bằng tuổi con gái tôi, học cấp 3 cùng trường với nó. Nếu không bịnh như vầy, giờ có thể tung tăng vào năm thứ 3 như các bạn... Giờ, bé nằm như chiếc lá trên giường - nơi được coi là sạch, đẹp nhất trong nhà, nhưng cũng không giấu nổi cảnh trống trước hở sau - phó mặc cho định mệnh..."

Freitag, 4. Oktober 2013

Niệm Phật Là Học Cách Làm Ngu Chính Mình


"Chúng ta là những chúng sanh; niệm niệm mê, sai quấy (tham-sân-si, ngã mạn, chấp trước) khởi lên trong chúng ta ấy cũng là những chúng sanh, vì chúng đưa chúng ta vào tam ác đạo và con đường sanh tử luân hồi.."

Donnerstag, 3. Oktober 2013

Vu Lan - Ngày Trở Về Bên Mẹ - Phần 2

"Mong lắm thay, những người con đất Việt dẫu đang phải bôn ba trên khắp dải hành tinh này, dù trăm công, ngàn việc, dù cuộc sống còn bao khốn khó, gian lao… nhưng phận làm con - đừng bao giờ quên lãng! Được vậy, khoảng cách giữa chúng ta và Mẹ nào mấy cách xa?..."

Vu Lan – Ngày Trở Về Với Mẹ - Phần 1"Mẹ – với người Việt chúng ta nói chung, và những người con xa quê hương, xứ sở, phải sống xa Mẹ nói riêng thì Mẹ - với chúng ta còn là một biểu tượng của tình thương không bờ bến. Mẹ - cũng vì thế luôn là niềm an ủi, là tình yêu thương chứa chan, là nguồn vui, nhựa sống giúp cho những người con đang phải sống tha hương có thể vượt qua ngàn trùng gian khó…" 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites