Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Montag, 26. November 2012

Pháp Hội Dược Sư 2556 Chùa Phật Huệ - Germany


"vậy nhưng hình như không một ai trong số đó mảy may nghĩ tới một điều đơn giản: Bước vào Bồ Đề Đạo Tràng để cung kính thắp một nén hương, hay đảnh lễ bậc Tôn Sư..."

Samstag, 24. November 2012

Niệm Phật Tâm Bất Loạn

"Pháp này có hai tác dụng: thu hút vọng tưởng tạp niệm và tẩy rửa tâm linh sạch sẽ. Do đó, người mới bắt đầu tu tập mỗi lần dụng công chừng nửa giờ (30 phút), ngày vài lần, cộng chung lại khoảng hai, ba tiếng đồng hồ là được.." 

Sonntag, 18. November 2012

Bông Hồng Tặng Mẹ - Phần II

"Chúng ta không thể trở thành những người con của đất nước nếu như cội nguồn trong chúng ta ngày mỗi ngày thêm mai một; chúng ta không thể làm Cha, làm Mẹ nếu như chúng ta không có lòng hiếu kính với Cha-Mẹ của chính mình"

BÔNG HỒNG TẶNG MẸ - Phần I

"Và cũng để rồi năm thì, mười hoạ, chợt nhớ tới Cha-Mẹ, chúng ta mới vội vã dùng lời ngọt nhạt, dùng tiền, dùng đồ vật… để thăm viếng hay biếu tặng Cha-Mẹ..."

Dienstag, 13. November 2012

Huân Tu Đại Bi – Thực Hành Hỉ Xả


"những buổi Pháp đàm được Ban tổ chức luôn đặt làm trọng tâm, bởi Pháp đàm chính là nơi, là cơ hội để các Phật tử bộc bạch tất cả những ưu tư, khúc mắc, vướng kẹt, những cản trở… trong quá trình tu hành của mình..."

Đàn Pháp Chuẩn Đề - Pháp Học Làm Người


"Nói khác đi những Ấn-Chú có phát huy được công năng hay không, vốn không phụ thuộc vào hình thức của Đàn Pháp, mà nó phụ thuộc vào chân tâm của hành giả..."

Freitag, 9. November 2012

Tu Bát Quan Trai - Quán Tâm Vô Trụ - Phần II

"Ngược lại, nếu như chuyện tiên đoán không trở thành sự thật, người Phật tử lúc này càng trở nên vững vàng và tự tin hơn trên bước đường tu học và hoàn thiện chính mình. Do vậy thế giới này có thể thay đổi hay mất đi, nhưng riêng người Phật tử sẽ không có gì để mất..."

Tu Bát Quan Trai – Quán Tâm Vô Trụ - Phần I

"Trong thực tế cuộc sống, để người Phật tử luôn thường xuyên quán chiếu được, và trải được tâm Từ-Bi-Hỉ trong nhất nhất mọi động, niệm, và đối với tất thảy chúng sanh muôn loài, đã là việc vô cùng khó và trân quý, nhưng nếu như không khéo léo, người Phật tử sẽ lại bị kẹt ngay trong những thành quả trân quý của chính mình..."

Donnerstag, 8. November 2012

Hoa Và Rác


 "Rác cũng vậy mà hoa cũng vậy. Nếu ta cho hoa là đẹp và yêu mến nó, còn rác là xấu xa ta không thích nó thì ta đã mắc kẹt vào đó rồi..."

Phật Thích Ca - Hiện thân của lòng từ bi và trí huệ nhân loại

"Ngược lại nếu đứa con khác hư hỏng, khuyết tật, không biết vâng, nghe lời… thì đứa con ấy sẽ nhận được sự quan tâm, yêu thương ít đi, thậm chí sẽ bị phủ nhận, hoặc tấm lòng từ bi ấy sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn..."

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites