Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Mittwoch, 24. Dezember 2014

NHẪN LÀ THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

http://zeus1990.files.wordpress.com/2012/09/tp.jpgNgười gây, mang cho ta những điều không vui (còn gọi là bất thiện nghiệp) là họ đang tạo nghiệp,  vậy nhưng ta cũng mang cho họ những điều tương tự, như vậy ta-người cả hai đều tạo nghiệp bất thiện. Quán chiếu được điều đó, nay thay vì ta nổi sân, mắng, chửi, nhiếc móc người vừa mắng chửi ta, ta hãy hoan hỉ niệm: A Di Đà Phật! Hồng danh A Di Đà Phật trong tình huống này chính là hành vi bố thí: Bố thí pháp! Bởi A Di Đà Phật là Vô lượng giác; Vô lượng công đức; Vô lượng trí tuệ; Vô lượng từ-bi; Vô lượng hỉ-xả; Vô lượng pháp môn… Vì thế khi tiếng A Di Đà Phật được cất lên (dẫu là thầm niệm) cũng đồng nghĩa chúng ta đã trao, đã cầu mong cho người đối diện đều có được những công đức hạnh, cùng được thức tỉnh như chính mình. 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites