Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Mittwoch, 24. Dezember 2014

NHẪN LÀ THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

http://zeus1990.files.wordpress.com/2012/09/tp.jpgNgười gây, mang cho ta những điều không vui (còn gọi là bất thiện nghiệp) là họ đang tạo nghiệp,  vậy nhưng ta cũng mang cho họ những điều tương tự, như vậy ta-người cả hai đều tạo nghiệp bất thiện. Quán chiếu được điều đó, nay thay vì ta nổi sân, mắng, chửi, nhiếc móc người vừa mắng chửi ta, ta hãy hoan hỉ niệm: A Di Đà Phật! Hồng danh A Di Đà Phật trong tình huống này chính là hành vi bố thí: Bố thí pháp! Bởi A Di Đà Phật là Vô lượng giác; Vô lượng công đức; Vô lượng trí tuệ; Vô lượng từ-bi; Vô lượng hỉ-xả; Vô lượng pháp môn… Vì thế khi tiếng A Di Đà Phật được cất lên (dẫu là thầm niệm) cũng đồng nghĩa chúng ta đã trao, đã cầu mong cho người đối diện đều có được những công đức hạnh, cùng được thức tỉnh như chính mình. 

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites