Niệm Phật Là Đại Thiền Định

Tuy nhiên cả ba đều cùng đi về một mối: giúp tâm chẳng loạn=định. Như vậy tâm loạn nhiều hay ít vốn ở nơi chấp tướng nhiều hay ít chứ không ở nơi ngồi thiền nhiều, trì chú hay niệm Phật nhiều hay ít.

Phá Ngã Là Khó

Ngày xưa bố mẹ, ông bà đặt con, cháu ngồi đâu, con cháu phải yên vị. Bây giờ khác! Con cháu đặt ông bà, cha mẹ ngồi đâu, nói điều gì thì ông bà, cha mẹ phải yên vị nơi đó và phải không được cãi.

Ai Là Người Niệm Phật

Nếu hàng ngày, mọi thời, mọi khắc, mọi nơi chốn chúng ta đều thường niệm – niệm là luôn nhớ nghĩ đến 10 giới này để sửa đổi tâm tánh của chính mình, đồng nghĩa chúng ta đang thường niệm Phật

Quán Chiếu Tam Nghiệp

một niệm Tham khởi lên thôi thì 3 nghiệp tham-sân-si đã đồng thời dấy khởi và chiêu cảm 3 cảnh giới: địa ngục-ngạ quỷ-súc sanh...

Chẳng Thấy Chẳng Nghe Là Thiền

Không ngủ! Chính là Phật chỉ cho chúng ta: Luôn sống trong tỉnh thức đó chính là thiền. Thấy cảnh chẳng sanh tình=thiền; thấy âm thanh chẳng phân biệt=thiền....

Donnerstag, 29. Oktober 2015

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

http://amidaphat.com/wp-content/uploads/2014/03/DTC-BT.png„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật. Như thế gọi là niệm Phật với cái tâm lìa bỏ“. 

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ ĐỘ LỢI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

http://hoitho.vn/wp-content/uploads/2015/04/%C4%91%E1%BA%A1o-%E1%BB%9F-n%C6%A1i-m%C3%ACnh.jpgTại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức. Khi chúng ta thường chuyên niệm hồng danh ấy, tất chúng ta cũng đang nhắc nhở mình: hành thiện, bỏ ác; phá mê, khai ngộ; lìa khổ, được vui…

MÊ - NGỘ - THÁNH - PHÀM - TRONG MỘT SÁT NA

http://phatgiaotinhnamdinh.org.vn:89/uploads/news/2013_07/khimethaydo.jpgSao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối, người biết nhận chân cuộc sống là người luôn thường sám hối; người giác ngộ=Thanh Tịnh.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites