Thiện Nhân

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾN THÂN NGOÀI ĐỜI VÀ TRONG ĐẠO

„Người niệm Phật chỉ buộc tâm vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân minh, quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức biết ta đang niệm Phật...

MỘT NGƯỜI GIÁC NGỘ LỌI LẠC MUÔN CHÚNG HỮU TÌNH

Tại sao niệm Phật mà lại có vô lượng công đức? Bởi hồng danh A Di Đà Phật chính là vô lượng công đức...

MÊ-NGỘ-THÁNH-PHÀM TRONG MỘT SÁT NA

Sao gọi sám hối? Là nhận chân rõ những sai quấy của bản thân rồi nguyện từ nay và mãi mãi về sau quyết không sai phạm nữa là thực tâm, là chân sám hối...

QUÁ KHỨ ĐÃ QUA-TƯƠNG LAI CHƯA TỚI...

Chúng ta chớ nên nghĩ: Tuổi còn trẻ! Thời gian còn dài! Già hay trẻ, dài hay ngắn vốn chẳng thể qua được con ma vô thường. Vô thường là gì?...

NIỆM PHẬT ĐỂ ĐIỀU TÂM CHỚ NÊN CẦU CHỨNG ĐẮC

Niệm Phật cũng nên tuỳ duyên, tuỳ hỉ, tuỳ theo điều kiện sống, điều kiện làm việc và sức khoẻ của mình mà sắp xếp sao cho lợi lạc là được...

Donnerstag, 12. Mai 2016

NIỆM PHẬT TRỌNG NƠI TÂM CHẲNG TRỌNG NƠI SỐ LƯỢNG

http://gomynghesondong.vn/wp-content/uploads/2013/11/niem-phat.jpgNói là tâm độ người, cứu người nhưng thực tế là đang tự độ mình, cứu mình, bởi muốn người không mê lạc, bản thân mình phải không mê lạc. Niệm Phật chân thành chính là điều đó...

ĐỪNG HỌC PHẬT PHÁP BẰNG CẢM TÍNH

http://img.tongiaovadantoc.com/2012/09/10/21/20/Phap-mon-niem-Phat-1.jpgHàng ngày chúng ta ngồi niệm Phật nhưng là niệm niệm tham, niệm niệm sân, niệm niệm si, niệm niệm ngã mạn, phân biệt, chấp trước đồng dấy khởi. Niệm như vậy lại niệm một cách thành thục, thì chúng ta đang niệm ma chứ chẳng phải niệm Phật...

CÁI TÁT VÔ MINH

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/04/15/18/20150415180527-tat.jpgNhưng khi được Lão Tăng hồi đáp bằng một cái tát trời giáng thì cái tâm cầu đạo của vị thiền sinh nọ đã bị phá vỡ, thế vào đó, phản ứng bảo vệ cái ta trỗi dậy: ta không phạm lỗi, hà cớ gì vô cớ dám đánh ta?

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites