Dienstag, 13. November 2012

Đàn Pháp Chuẩn Đề - Pháp Học Làm Người


"Nói khác đi những Ấn-Chú có phát huy được công năng hay không, vốn không phụ thuộc vào hình thức của Đàn Pháp, mà nó phụ thuộc vào chân tâm của hành giả..."


Để giúp cho các Phật tử có được cơ hội và thâm nhập, nâng cao hơn nữa khả năng tu học Phật pháp của mình, ngày 07-08.04.2012 vừa qua chùa Phật Huệ đã tổ chức khoá Tu học Đàn Pháp Chuẩn Đề với sự tham gia đông đảo của các Phật tử đến từ mọi miền nước Đức.


Khung cảnh trước giờ Khai Đàn

Đàn Pháp Chuẩn Đề vốn không phải là khoá tu học Phật pháp thông thường. Điều này, ngay trong lễ Khai Đàn đã được Thượng Tọa Thích Từ Trí – Người đại diện cho Ban Tổ Chức chùa Phật Huệ ân cần giảng giải, nhằm giúp cho các Phật tử tham gia khóa tu học thấy rõ và biết trân quý về những cơ duyên mà mình hiện có, cũng như những ý nghĩa và tầm quan trọng của Đàn Pháp Chuẩn Đề trong cuộc sống của người tu hành nói chung và các Phật tử tu hành tại gia nói riêng.
Cũng trong lễ khai Đàn, Thượng Tọa Thích Từ Trí còn nhấn mạnh thêm về vai trò trọng yếu của các Phật tử khi tham gia khoá tu học phải nên được nhìn nhận xa hơn ở vị thế – Những người được truyền pháp! Vì thế Thượng Tọa Thích Từ Trí đã khuyến giải tới tất cả các Phật tử: Trong hai ngày tu học, ngoài việc lắng nghe, được truyền thụ những kiến thức cơ bản về nghi thức lập Đàn Pháp, nghi thức trì Chú cũng như các nghi thức, công năng của những Ấn-Chú trong Đàn Pháp, các Phật tử sẽ phải tự mình quán chiếu và thực hành tại chỗ những nghi thức đó.
Trong suốt hai ngày tu học các Phật tử đã được Thượng Tọa Thích Từ Trí và các Chư Tăng Ni hướng dẫn tỉ mỉ từng bước về công năng của Chú Chuẩn Đề; Phương thức lập Đàn; Kết Ấn và điều quan trọng hơn cả đó là Nghi thức Sám Hối trong đàn Pháp.

Các Phật tử cung kính cung thỉnh Chư Tăng Ni vào Chánh Điện để làm lễ Khai Đàn

Tại sao Nghi Thức Sám Hối lại được Thượng Tọa Thích Từ Trí và Ban Tổ Chức chú trọng cao độ? Theo giản nghĩa của Thượng Tọa Thích Từ Trí thì người Phật tử phải là người phải luôn có tâm và thành tâm Sám Hối. Bởi các lỗi lầm từ vô thỉ tới nay đều do tâm, từ tâm tham-sân-si, chấp chước, ngã mạn mà sanh ra.


Thượng Tọa Thích Từ Trí làm lễ Khai Đàn

Do vậy những tội lỗi ấy cũng phải từ chính nơi tâm, từ tâm ấy mà Sám hối. Sám những tội trước đã làm và Hối (nguyện) từ nay về sau sẽ không làm (không phạm) phải những tội lỗi đó nữa. Khi những tội lỗi đó được tiêu tan, tất tâm của người hành giả sẽ được thanh tịnh – Sự thanh tịnh của tâm người hành giả có tính quyết yếu đến sự thành-bại của một Đàn Pháp. Nói khác đi những Ấn-Chú có phát huy được công năng hay không, vốn không phụ thuộc vào hình thức của Đàn Pháp, mà nó phụ thuộc vào chân tâm của hành giả.Từ trái qua phải: Ni Sư Thiền Châu - Ni Sư Diệu Hạnh - Ni Sư Như Huệ hướng dẫn Phật tử chuẩn bị lễ Khai Đàn

Đại Đức Thích Trung Lưu hướng dẫn Phật tử kết Căn Bản Ấn

Tội từ tâm khởi đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Thế mới thật là chơn sám hối.Hình ảnh niệm Phật Kinh Hành trước giờ kết thúc khóa tu học Đàn Pháp Chuẩn ĐềĐan xen trong hai ngày Đàn Pháp, điều luôn được Thượng Tọa Thích Từ Trí nhắc nhở các Phật tử là việc lập Đàn Pháp cũng như những Tâm Chú, những mật Ấn trong Đàn Pháp là chỉ nhằm trợ duyên, giúp cho các Phật tử có thêm cơ hội, hiểu xa, hiểu sâu hơn về Chánh Pháp của Đức Phật, chứ không nhằm giúp cho các Phật tử có thêm những năng lực siêu phàm, hay truyền trao cho các Phật tử có thêm những phép thần thông, để rồi các Phật tử sẽ ỷ nại hay dùng những năng lực, những phép thần thông đó để làm những chuyện phi Pháp, đi ngược lại những tôn chỉ, giáo huấn của Đức Phật.
Đây cũng chính là điều mà ngay thời Phật còn tại thế, Ngài đã luôn khuyến cáo và nhắc nhở các đệ tử của mình rằng: "Này các Tỳ Kheo, các ông phải biết rằng, Pháp của Ta nói ra đó, dụ như thuyền bè, đến pháp còn phải xả bỏ, huống nữa là phi pháp" (Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật).

Thượng Tọa Thích Từ Trí hướng dẫn Phật tử viết Chú Chuẩn Đề

Các Phật tử thực hành kết Ấn Hộ Thân

Đàn Pháp Chuẩn Đề đã được khép lại vào lúc 14:30 giờ ngày 08.04.2012. Thượng Tọa Thích Từ Trí đã thay mặt Ban Tổ Chức chùa Phật Huệ hoan hỉ tán thán tinh thần cần mẫn tu học của các Phật tử trong suốt hai ngày 07-08.04.2012 vừa qua. Đồng thời Thượng Tọa Thích Từ Trí cũng thay mặt Ban Tổ Chức đúc kết những ưu, khuyết điểm trong hai ngày Đàn Pháp, với lòng mong mỏi những khóa tu học về sau sẽ ngày một hoàn thiện và viên mãn hơn.
Đàn Pháp Chuẩn Đề 07-08.04.2012 - Lược ghi: Huệ Tâm

Khung cảnh một số Phật tử chụp hình lưu niệm kết thúc khóa tu học Đàn Pháp Chuẩn Đề 08.04.2012

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites