Samstag, 24. März 2018

NƠI NÀO MỚI THỰC DỄ TU? TÌM ĐẠO TRÀNG NƠI ĐÂU?

Đạo tràng là sự tịnh lặng của tự tánh, vì thế hễ bạn đang ở nhà, ở công sở, ở đường, ở chợ, ở siêu thị, hay ở nơi phồn hoa đô hội… mà tâm bạn không khởi phân biệt, chấp trước=tâm bạn đang ở đạo tràng hay còn gọi tâm bạn đang ở chùa.
Trong Kinh Duy Ma Cật có tiết chuyện như sau: Ngài Duy Ma Cật đi từ ngoài thành vào, một vị tu sĩ thấy Ngài, bèn hỏi: Ông mới từ ngoài thành vào ư?
Ngài Duy Ma Cật đáp: Không! Tôi từ đạo tràng tới.

Chúng ta thấy gì qua tình tiết trên? Rõ ràng Ngài Duy Ma Cật đi từ ngoài thành vào, nhưng khi được hỏi Ngài lại đáp: Tôi từ đạo tràng tới. Ngài nói dối chăng? Thực tế không phải vậy, bởi tâm người đời (còn gọi phàm phu tâm) vốn nghĩ ngoài thành là nơi, chốn ồn ào, huyên náo, đầy thị phi và phiền não. Nhưng tâm người tu đạo thì khác: Nơi nào tâm an, nơi đó là đạo tràng. 

Vị tu sĩ nọ để dụ cho tâm chúng sanh chúng ta hễ khởi tâm động niệm là khởi phân biệt, chấp chước, vì phân biệt, chấp trước nên có nhân, có ngã, có người, có ta, có vui, có buồn, có hay, có dở, có chánh, có tà…; Ngài Duy Ma Cật để dụ cho chân tâm thường tịnh lặng, vì luôn tịnh lặng nên dẫu ở nơi đâu, hoàn cảnh, không gian nào tâm ấy vẫn không khởi phân biệt, chấp trước.

Cũng trong Kinh Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật dạy: Trực tâm là đạo tràng! Trực tâm là nhìn vào (chỉ nhìn) thẳng vào chính tâm mình. Tâm mình là tâm gì? Là tâm phàm phu đầy uế trược, đầy thị phi, nhân ngã và phân biệt chấp trước. Vì thế muốn chuyển hoá cái tâm ấy chúng ta phải quán chiếu cái tâm đó khi đối cảnh tiếp vật, nếu như không khởi phân biệt, chấp trước thì tâm ấy chính là đạo tràng. Đạo tràng là sự tịnh lặng của tự tánh, vì thế hễ bạn đang ở nhà, ở công sở, ở đường, ở chợ, ở siêu thị, hay ở nơi phồn hoa đô hội… mà tâm bạn không khởi phân biệt, chấp trước=tâm bạn đang ở đạo tràng hay còn gọi tâm bạn đang ở chùa. 

Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ: phải tới đạo tràng, phải tới chùa, phải tới niệm Phật đường, phải cộng tu… thì tu mới dễ, mới có nhiều năng lượng, nhiều công đức, nhiều an lạc. Điều này chỉ đúng về lý, nếu như ai ai đến nơi tu đó tu đều giữ được tâm thanh tịnh, trái lại thì chính nơi chốn đó chúng ta đã biến thành đường, quán, là chợ, là công sở, là party, nghĩa là chúng ta đã đem tất cả những phiền não, thị phi đến nơi tu học. Đó là sự thật, nhưng ít người nhận ra và chịu nhận ra.

Tu nơi nào dễ? Tìm Đạo tràng nơi đâu? Mỗi chúng ta phải tự tìm cho mình câu trả lời.

Thiện Nhân

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites