Mittwoch, 27. März 2013

Lỡ Bước

"Đàn bà như một kiếp hoa 
Thôi, em quay bước về nhà với con..."


(Tặng một người quen) 

Nhìn em lầm lũi ra đi 
Em chào tôi, biết chúc gì hỡi em? 
Tưởng rằng thoát kiếp bon chen 
Xứ người lại sống bon chen bội phần 
Quê nhà còn có người thân 
Sang đây ai sẽ đỡ đần giúp em? 
Không người nhà, chẳng người quen 
Nợ, em chưa trả đành đem bán mình 
Ra đi em hứa chung tình 
Nửa đêm tỉnh mộng ngẫm mình, xót xa 
Đàn bà như một kiếp hoa 
Thôi em quay bước về nhà với con...
Việt Hà, 2004

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites