Montag, 25. Mai 2015

NGÀY PHẬT ĐẢN SANH - NHỚ LỜI PHẬT DẠY


http://nhasachtinhlien.com/uploads/news/thich-ca/thich-ca-thien-dinh-ban-gia.gifÝ dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo,
Nếu với ý thanh tịnh,
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau,
Như bóng, không rời hình
(Kinh Pháp Cú)
Thiện Nhân's photo.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites