Mittwoch, 29. Januar 2014

Cung Chúc Tân Xuân
Xuân đến chúc nhau được bình an

Đời-Đạo cả hai đều vẹn toàn

Thành-bại buồn-vui chẳng vương vấn

Hẹn ngày gặp lại cõi Lạc Bang


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites