Mittwoch, 22. Januar 2014

Xin Đừng Pháp Thai Giết Trẻ - Pháp Sư Tịnh Không

"Con cái có 4 nhân duyên với cha mẹ. Nếu không có 4 nhân duyên này quyết không đến làm con... Duyên đó là gì? Báo ân; Báo oán; Đòi nợ; Trả nợ...Làm thế nào để chấm dứt xung đột, xúc tiến một thế giới hoà bình? Chấm dứt xung đột bằng chiến tranh, trấn áp? Xung đột phải giải quyết bằng cách hoá giải chứ không phải tiêu diệt. Nguyên nhân xung đột từ đâu?... Xung đột không phải hai bên đối đầu nhau mà từ phía gia đình... Do vợ chồng bất hoà, xung đột với nhau, đương nhiên, cha-con, anh-em... sẽ xung đột với nhau, và đương nhiên khi họ bước vào xã hội sẽ dẫn đến sự xung đột xã hội..."


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites