Sonntag, 20. Oktober 2013

Phát nguyện - Thơ Diệu Danh


"Với ganh ghét con không tị hiềm
Với yêu thương con nguyện vun trồng
Với ấm no con hành bố thí..."
Thơ: Diệu Danh

http://tamgiaodongnguyen.com/img/chutieu-01.jpgCon xin được nguyện sống
Cuộc đời con đang sống
Với khổ đau con nguyện xả buông
Với an vui con xin chia xẻ
Với hận thù con nguyện thoát ly
Với ganh ghét con không tị hiềm
Với yêu thương con nguyện vun trồng
Với ấm no con hành bố thí.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites