Donnerstag, 20. Februar 2014

Lập Đàn Trì Kinh Vô Lượng Thọ - Thượng Toạ Thích Trí Thoát Chủ Sám


"Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo khổ cực nhọc thân làm lụng để tự cung cấp. Tôn quí ti tiện, nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan. Không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho bằng người..." 


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites