Mittwoch, 23. Januar 2013

Phút Giao Thừa Nhớ Mẹ


"Đã mấy chục năm con đón xuân


Cũng lại như xuân đến bao lần

Lạnh lẽo một mình nơi xứ lạ

Mơ thầm được gặp lại người thân..."Mấy chục năm con đón giao thừa
Xứ người xuân đến tuyết thay mưa
Cặp bánh chưng xanh con mua vội
Để nhớ hôm nay đã giao thừa

Đã mấy chục năm con đón xuân
Trời đông lạnh lẽo tuyết trắng ngần
Cặp bánh chưng xanh con mua vội
Để nhớ đất trời đã vào xuân

Đã mấy chục năm con đón xuân
Cũng lại như xuân đến bao lần
Lạnh lẽo một mình nơi xứ lạ
Mơ thầm được gặp lại người thân

Nhớ lắm mẹ ơi phút giao thừa
Bần thần con nhớ những xuân xưa
Thủa ấy vào xuân sao vui thế
Tuy nghèo nhưng đầy ắp ước mơ...
© Việt H, 30.01.06

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites