Sonntag, 27. Januar 2013

Thiền
"Thiền – trong lúc mình đang ngủ


Thiền – trong lúc mình đang nghỉ

Thiền – để trở về cái tâm

Chân – Thiện – Mĩ..."Thiền – không phải ngồi kiết già
Thiền – không phải ngồi bán già
Thiền – không phải ngồi quán tưởng
Thiền – không phải ngồi quán tượng
Thiền – diễn ra ở mọi nơi
Thiền – diễn ra ở mọi chốn
http://www.thieulamtu.net/trangchuinfo/thien.gif
Thiền – diễn ra mọi hoàn cảnh
Thiền – diễn ra mọi không gian
Thiền – diễn ra mọi thời gian
Thiền – trong lúc mình đang đi
Thiền – trong lúc mình đang đứng
Thiền – trong lúc mình đang nằm
Thiền – trong lúc mình đang ngồi
Thiền – trong lúc mình đang uống
Thiền – trong lúc mình đang ăn
Thiền – trong lúc mình đang ngủ
Thiền – trong lúc mình đang nghỉ
Thiền – để trở về cái tâm
Chân – Thiện – Mĩ
Việt Hà, 28.02.2009

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites