Donnerstag, 20. März 2014

Thư Mời Khoá Tu Đàn Pháp Chuẩn Đề Tại Chùa Phật Huệ


Trân trọng kính mời quý Phật tử về Chùa tham dự khoá Tu:
Đàn Pháp Chuẩn Đề (Bố Sắc Trí Ca Pháp) từ 14:00 giờ ngày thứ Bảy 19.04.2014 đến 14:00 giờ ngày Chủ Nhật 20.04.2014.


Vào Đàn pháp Chuẩn Đề
Trân trọng kính mời quý Phật tử về Chùa tham dự khoá Tu:
Đàn Pháp Chuẩn Đề (Bố Sắc Trí Ca Pháp)
THỜI GIAN:
http://www.todinhgiacnguyen.com/uploads/spaw2/images/DSC01363.jpgKể từ 14:00 giờ ngày thứ Bảy 19.04.2014 đến 14:00 giờ ngày Chủ Nhật 20.04.2014.

Đặc biệt trong khoá Tu lần này, vào lúc 10:00h ngày Chủ Nhật 20.04.2014 Hoà Thượng Thích Minh Nghĩa Trụ Trì Tổ Đình Giác Nguyên (từ Việt Nam) nhân chuyến hoằng pháp tại Châu Âu sẽ có một thời pháp dành cho các Phật tử của chùa Phật Huệ...

Quý vị tham dự Đàn Pháp nhớ mang theo một kiếng đàn, một khăn choàng màu vàng cùng túi ngủ và dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc:
Ni Sư Thích Nữ Diệu Hạnh
Mobil: 0176-811 567 16
Tel: 069-48 44 98 12

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites