Donnerstag, 12. Dezember 2013

Niệm Phật Rút Ngắn Đường Tu - Thơ"Giàu sang hèn quý được gì?

Ngủ mà không thức trôi đi kiếp người

Vạn duyên bỏ xuống đi thôi

Cùng nhau niệm Phật chuyển đời đảo điên..."
Thơ: Huệ Tâm
(Viết cho ngày Đại Vía Phật A Di Đà 17.11.2013 Âm Lịch)

Niệm Phật rút ngắn đường tu
Giàu-nghèo trí-đụn nên tu pháp này
Quản chi đi-đứng đêm-ngày
Tai nghe miệng niệm tâm này tịnh không

Đời là bể khổ chất chồng
Sao còn mê mải tang bồng thị phi?
Giàu sang hèn quý được gì?
Ngủ mà không thức trôi đi kiếp người

Vạn duyên bỏ xuống đi thôi
Cùng nhau niệm Phật chuyển đời đảo điên
Một kiếp tu - thoát ưu phiền
Làm bạn cùng với Thánh Hiền Lạc Bang

Cùng nhau nương ánh Từ Quang
Đường tu rút ngắn Thánh-Phàm sát na.
13.12.2013 – Huệ Tâm

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites