Donnerstag, 24. April 2014

Nguyên Nhân Bạn Xung Đột Với Mọi Người - Video


Cùng ở với nhau luôn cảm thấy không vừa mắt, không vừa lòng, không vui. Nguyên nhân từ đâu thì cần phải biết. Đây là oán hận tích luỹ từ vô lượng kiếp. Nếu như cùng một lúc cùng bộc phát ra vậy thì thế giới này sẽ đến ngày tàn...Xem Thêm:

Vì Sao Phải Niệm Phật Hằng Ngày
Cảm Ơn Người Đã Mắng Ta Vì Tiêu Tai Giải Nạn Thay Ta

Chuyển Khổ Đau Thành An Vui
Nên Hồi Hướng Cho Oán Thân Trái Chủ

Khẩu Nghiệp
Niệm Phật Không Đoạn Phiền Não Không Được

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites