Sonntag, 6. April 2014

Đọc Kinh Thế Nào Mới Đúng Pháp?


Hàng ngày chúng ta thường đọc, tụng kinh Pháp của Phật, nhưng đọc tụng như thế nào mới đúng pháp? Nói khác đi: đọc tụng thế nào mới có được sự lợi lạc cho bạn thân và các chúng sanh vô hình...
20 Quy Tắc Niệm Phật Thành PhậtPhim Sự Tích Phật A Di Đà 10 tập

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites