Mittwoch, 23. April 2014

Một Thai Nhi Sống Sót Kể Lại...Hỡi những người đàn ông, quý vị được sinh ra để làm những điều vĩ đại. Quý vị được sinh ra để đứng thẳng lên và làm người đàn ông. Quý vị được sinh ra để bảo vệ những người phụ nữ và trẻ em, chứ không phải đứng bên lề cuộc đời rồi ngoảnh mặt làm ngơ „bưng tai bịt mắt trước những tội ác. Quý vị không được sinh ra để lợi dụng những người phụ nữ rồi ruồng rẫy, bỏ rơi họ… Hỡi những người phụ nữ, các chị được sinh ra không phải để bị lạm dụng. Các chị được sinh ra không phải ngồi đó mà không biết phẩm giá của mình. Các chị được sinh ra vì lòng trung thành mãi mãi. Vì thế đã đến lúc quý vị phải lựa chọn: Quý vị là loại người nào?Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites