Samstag, 8. Dezember 2012

Ăn Chay - Là Hiểu Đạo Phật?


"Nhưng có sự khác biệt mà chúng ta phải hiểu rõ: Phật vì giáo hoá  phàm phu (chúng sanh) mà Ngài hạ thân làm phàm phu để giáo hoá..."
(Trao đổi về ăn chay)

A Di Đà Phật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và có comment chia sẻ. Vấn đề ăn chay từ trước tới nay vẫn là một đề tài tranh luận chưa có kết quả hay giải đáp xác đáng. Nhất là vào thời Mạt Pháp hiện nay thì vấn đế Chay-Mặn đang trở thành một vấn đề thực sự nóng hổi. Điều mình muốn trao đổi ở đây là:

1. Ăn chay có thực sự đã là tu Đạo Phật hay không?

Không! Bởi thực ra thì vấn đề ăn chay chưa phải là tất cả. Ngay cả chuyện xuống tóc, quy y cũng vẫn chỉ còn là hình thức, bởi vậy mới có câu: Chiếc áo cà sa không làm nên một nhà sư. Như vậy vấn đề ăn chay đúng như bạn nói: Chỉ là sự trợ duyên, nghĩa là: khi liễu ngộ được sự ăn chay là cần thiết = liễu ngộ được tầm quan trọng của nghiệp mạng, của nhân-quả. 

Người niệm Phật mà thèm, hay thích ăn mặn, tất không thể lý giải: tâm tôi hoàn toàn thanh tịnh. Bởi đã ăn mặn tất phải sát sinh, nghĩ tới chuyện sát sinh vtạo thêm động lực cho người khác sát sinh (cho dù không tự tay mình giết thịt = gián tiếp giết thịt) và như thế là mình đã tự dối chính mình (chưa nói, dối cả Phật và Bồ Tát).

Vấn đề bạn hỏi: trong nước, trong đồ ăn... cũng có bao loại vi trùng đang sống, nếu chúng ta đun lên, rồi uống, ăn những vi trùng đó vào người=tội sát sanh? Hiểu theo giáo lý của Phật (Mọi chúng sinh đều là Phật, sẽ thành Phật) thì đúng như vậy. Nhưng Phật dạy chúng ta: Học pháp nhưng đừng chấp pháp. Bởi vạn pháp do tâm khởi. Chúng ta học pháp của Phật là để biết đâu là sáng, đâu là tối, đâu là sai, đâu là quấy, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà… mà quán chiếu. Hai chữ Sát Sanh mình nên hiểu: Là mình cố tình ra tay sát sanh? Hay tuỳ hỉ mà sát sanh? hay tuỳ hỉ nhìn người sát sanh?… Tất thảy những điều đó, với một người tu đạo mình phải biết, phải tránh. 

Ngay cả thời Phật còn tại thế, Phật và các đệ tử hàng ngày đều đi hoá duyên, khất thực. Trong đồ ăn, thức uống được mọi người hoá duyên lẽ dĩ nhiên không thể không có những mạng sống của muôn loại vi trùng, vi khuẩn. Vậy nhưng tại sao Phật và các đệ tử của mình vẫn hoan hỉ đón nhận. Chẳng lẽ Phật và các đệ tử của mình không biết những điều đó? Chẳng lẽ đó không phải là tội lỗi? Tất nhiên là có. Nhưng biết có tội rồi thì phải thành tâm sám hối, sám hối rồi thì phải tinh tấn để sửa, và nguyện không tái phạm nữa. Phật Thích Ca từng nói: Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật chưa thành. Nghĩa là: Phật Thích Ca vì hoá độ chúng sanh chìm lạc trong 6 nẻo luân hồi mà xuống cõi Ta Bà này để giáo hoá, chỉ dẫn cho chúng sanh biết đâu là mê-giác để tu đạo mà chứng quả bồ đề. Vì vậy Phật cũng ăn uống như người phàm vậy. Nhưng có sự khác biệt mà chúng ta phải hiểu rõ: Phật vì giáo hoá phàm phu (chúng sanh) mà Ngài hạ thân làm phàm phu để giáo hoá. Vấn đề là chúng ta tỉnh táo để đón nhận sự giáo hoá của Phật, sao cho thật minh liễu, bằng không mình sẽ rơi vào tình trạng chấp pháp, sẽ rất nguy hiểm.

2. Người ăn chay có phải là người hoàn toàn liễu ngộ được Phật Pháp?

Câu trả lời lKHỐNG! Bởi như đã nói phần trên: Ăn chay (kể căn chay trường) cũng chưa nói lên điều gì cả. Thực tế, trong cuộc sống xung quanh chúng ta, vđặc biệt tại những nước công nghiệp phát triển (Châu Âu), mô hình ăn chay (thực tế nên gọi lăn kiêng) đã vđang không ngừng được nhân rộng trong cộng đồng. Những người tự nguyện "ăn chay" thậm chí "ăn chay trường" ngày càng nhân lên rõ rệt. Nhưng mục đích đơn giản của hlà g? Họ không muốn dung nạp quá nhiều lượng calo không cần thiết cho cơ thể. Nghĩa l"ăn chay" để tạo hay giữ cho mình có một thể hình như ý nguyện. 
Đơn giản vậy thôi!
 
Với những người đó mà chúng ta lại gán (hay bảo) họ là những người liễu ngộ về Đạo Phật, chưa chắc hđã hoan hđể đón nhận. Bởi thực tế Đạo Phật là gì? Giáo dục chúng sanh những gì?... họ vốn không hề biết và thậm chí không quan tâm hay để tới... 

Như vậy người ăn chay (cho dù là chay trường) và người ăn chay liễu ngộ Phật Pháp là hai phạm tr hoàn toàn khác nhau. Do vậy, nên chăng ta hiểu: người liễu ngộ Phật Pháp sẽ tự lý giải được ý nghĩa và mục đích ăn chay của chính mình. 

Chúng ta còn có mặt trong cõi Ta Bà này nghĩa là chúng ta còn trùng trùng tội lỗi. Tội lỗi không riêng đời này, kiếp này mà còn từ vô lượng kiếp tới nay. Muốn thoát được tất thảy mọi tội lỗi tội chướng đó chỉ còn cách chúng ta phải nhất tâm tu hành để được giải thoát, được làm Phật, thành Phật. Một niệm ngu tức phàm phu; một niệm ngộ tức Phật. Phật hay phàm phu vốn trong một sát na là vậy.

Hy vọng sẽ còn được sự trao đổi từ nơi bạn để mọi người chúng ta cùng thấu ngộ triệt để hơn giáo lý của Phật.
Chúc bạn an lành.
Huệ Tâm

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites