Sonntag, 30. Dezember 2012

Về Thôi

http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/10/28/23/303898/4ae86ba7_41642fd4_20081014_4ac4d421357125cbf312xdk72pwbbdw9.jpg


"Về thôi vĩnh cửu cuộc đời

Về thôi nơi ấy vẫy mời tiếng Cha..."

Về thôi...
                nơi ấy có Cha

Về thôi...
               nơi ấy Mẹ là đoá Sen

Về thôi...
               chẳng bận hèn-sang
Về thôi...
               chẳng bận tham-san chất chồng

Về thôi...
               thoát kiếp tơ vòng

Về thôi...
               chẳng bận dối lòng bon chen

Về thôi...
              thoát kiếp nhỏ nhen

Về thôi...
              chẳng bận đỏ đen lọc lừa

Về thôi...
              chẳng bận sớm-trưa

Về thôi...
              thoát cảnh người đưa tiễn người

Về thôi...
              vĩnh cửu cuộc đời

Về thôi...
              nơi ấy vẫy mời tiếng Cha


30.12.2012 Huệ Tâm

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites