Samstag, 20. Oktober 2012

Trở Về

Vollbild anzeigen"Ta bảo họ "trở về" là khuyên họ hãy trở về với tự tánh thanh tịnh của chính họ. Người luôn sống với tự tánh thanh thịnh chính là đang sống với thiền..."


Truyện ngắn

Hai vị khách vãng lai dáng vẻ hối hả bước vào Thiền Viện, rồi một mực đòi thỉnh giáo thiền Sư trụ trì. Nghe đệ tử thưa lại chuyện, thiền Sư bèn khoan thai bước ra ngoài. Mời hai vị khách ngồi, thiền Sư ôn tồn hỏi.
- Chẳng hay tôi có thể giúp được hai vị điều gì?
Thấy thiền Sư bước ra, hai vị khách bèn chắp tay chào. Rồi một vị không giấu được sự nôn nóng, bèn hỏi:
- Thưa thiền Sư! Thiền Sư có thể cho chúng tôi biết: Thiền là gì?
Nghe vậy, thiền Sư bèn ôn tồn đáp:
- Mô Phật! Thí chủ nên trở về đi!
Nghe vậy, vị khách thứ nhất quay nhanh sang nhìn bạn, gương mặt ngơ ngác, không hiểu. Thấy vậy, vị thứ khách thứ hai bèn nhổm lên, hỏi lớn:
- Thưa thiền Sư! Bạn tôi không hiểu nhiều về thiền nên mới đến đây xin thỉnh giáo. Thiền sư không chỉ giúp thì thôi, sao lại đuổi bạn tôi về?
Thiền sư vẫn ôn tồn đáp:
- Mô Phật! Thí chủ cũng nên trở về đi!
Nghe thiền Sư nói vậy, cả hai vị khách nọ trong lòng bất phục nên chẳng nói, chằng rằng, bèn nhổm phắt dậy, rồi hậm hực ra về.
Chờ bóng hai vị khách nọ khuất dạng, một đệ tử của thiền Sư không giấu được vẻ thắc mắc, bèn bước ra hỏi:
- Thưa Thầy! Họ đến nhờ Thầy khai thị về thiền, sao Thầy lại đuổi họ về?
Khuân mặt thiền Sư thoáng buồn, nhưng rồi thiền Sư cũng ôn tồn trả lời đệ tử:
- Mô Phật! Con theo Thầy đã bao năm mà còn hỏi câu đó, thử hỏi hai vị khách kia làm sao có thể khai ngộ?
Vị đệ tử:
- Bạch Thầy! Ý Thầy còn thực sự không hiểu!
Thiền Sư đáp:
- Ta bảo họ "trở về" là khuyên họ hãy trở về với tự tánh thanh tịnh của chính họ. Người luôn sống với tự tánh thanh thịnh chính là đang sống với thiền. Tiếc là họ không có duyên để khai ngộ, lại ngỡ ta đuổi, nên mới hậm hực trở về.Nghe Thầy nói vậy, vị đệ tử nọ bèn vội vàng quì mọp gối trước mặt Thầy, giọng đầy hối lỗi:
- Mô Phật! Đệ tử thật có lỗi! Bao năm sống gần Thầy và được Thầy tận tình chỉ cho cách tu học, vậy mà tới nay đệ tử mới thực sự được khai ngộ.
Thấy vậy thiền Sư bèn nhổm lên, giơ tay nâng vị đệ tử nọ lên rồi bảo:
- Được rồi! Được rồi! Hãy đứng dậy, rồi trở về đi…
20.06.2012 Huệ Tâm

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites